POSPÍŠIL, Ondřej. Nemoci z povolání v České Republice hlášení v roce 2005. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika pracovního a cestovního lékařství. Vedoucí práce Hrnčíř, Evžen.
Uložit do Citace PRO