DĚCKÝ, Martin. Application of Software Components in Operating System Design. 2015. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů. Vedoucí práce Tůma, Petr.
Uložit do Citace PRO