DĚDOVSKÝ, Daniel. Utváření oborové terminologie pro lidový oděv. 2015. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Štěpánová, Irena.
Uložit do Citace PRO