HÁMOR, Peter. Role genu Nkx2.5 v morfogenezi a elektrofyziologii srdce u myši. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie. Vedoucí práce Sedmera, David.
Uložit do Citace PRO