VAŇUKOVA, Jevgenija. Složená substantiva v ruštině ve srovnání s češtinou. 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií. Vedoucí práce Giger, Markus.
Uložit do Citace PRO