MIZLEROVÁ, Kateřina. Soudní knihovny v ČR. 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Korhoň, Ondřej.
Uložit do Citace PRO