BEŇA, Lukáš. Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul. Vedoucí práce Zaoral, Roman.
Uložit do Citace PRO