SMOLÁKOVÁ, Tereza. Srovnání etického ideálu člověka u Platóna a Augustina. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí práce Blažková, Miloslava.
Uložit do Citace PRO