HAVELKOVÁ, Lenka. Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvoje. Vedoucí práce Hanus, Martin.
Uložit do Citace PRO