GREGOROVÁ, Barbora. Rodina a žena v kyrgyzské společnosti. 2016. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Jakoubková Budilová, Lenka.
Uložit do Citace PRO