ANDRUCHOVÁ, Monika. Občanská participace v kontextu profesionalizovaných OOS z pohledu jejich představitelů. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Vedoucí práce Šťovíčková Jantulová, Magdaléna.
Uložit do Citace PRO