SYCHRA, Milan. Spolupráce středního odborného učiliště se Škodou Auto při stavbě žákovského vozu. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Marinková, Helena.
Uložit do Citace PRO