KOZÁKOVÁ, Eliška. Komunikační schopnosti žáků základní školy speciální. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí práce Kopečný, Petr.
Uložit do Citace PRO