FORMANOVÁ, Petra. Kvalita života abstinujícího alkoholika. Hradec Králové, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství. Vedoucí práce Votroubková, Michaela.
Uložit do Citace PRO