HABICHOVÁ, Iva. Hračka v současné mateřské škole. 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky. Vedoucí práce Koťátková, Soňa.
Uložit do Citace PRO