HOCHOVÁ, Jana. Marketinkový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o. Diplomová práce, vedoucí Čechovská, Irena. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Plavecké sporty.
Uložit do Citace PRO