BENÁKOVÁ, Miluše. Bezpečnostní proces v anesteziologické a perioperační péči. 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze. Vedoucí práce Heczková, Jana.
Uložit do Citace PRO