TOMÁŠOVÁ, Kristýna. The Role of DNA Repair in the Onset and Therapy of Ovarian Cancer. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Vodička, Pavel.
Uložit do Citace PRO