TRÁVNÍČKOVÁ, Květa. Evoluce regulačních mechanismů aktivace EGF receptoru. 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie. Vedoucí práce Stříšovský, Kvido.
Uložit do Citace PRO