HORTOVÁ, Monika. Molekulární mechanismy účastnící se interakce spermie a vajíčka. 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce Hortová, Kateřina.
Uložit do Citace PRO