ROMANENKO, Elena. Analysis of Selected Linguistic Aspects of Simplified Fiction as against the Originals. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury. Vedoucí práce Pípalová, Renata.
Uložit do Citace PRO