BARUNÍKOVÁ, Michaela. Rovná daň v Českej Republike dopadová štúdia na domácnosti v Českej Republike. Praha, 2005. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií.
Uložit do Citace PRO