BARUNÍKOVÁ, Michaela. Rovná daň v Českej Republike dopadová štúdia na domácnosti v Českej Republike. 2005. Bakalářská práce.
Uložit do Citace PRO