CHMAITILLIOVÁ, Dina. Domácí a zahraniční politika Gibraltaru vůči Velké Británii a Evropské unii. Praha, 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra politologie. Vedoucí práce Kučera, Rudolf.
Uložit do Citace PRO