PELLAR, Jan. Role and Use of Speech Acts in the Dialogues of the Novel Pride and Prejudice by Jane Austen. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury. Vedoucí práce Pípalová, Renata.
Uložit do Citace PRO