TURŇOVÁ, Martina. Fonetické rozdíly mezi mluvenou a zpívanou francouzštinou. 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav románských studií. Vedoucí práce Nováková, Sylva.
Uložit do Citace PRO