ŠULC, Ondřej. Poranění Achillovy šlachy ve sportu. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy. Vedoucí práce Pokorný, Ladislav.
Uložit do Citace PRO