FILIPI, Tomáš. Fungální α-N-acetylgalaktosaminidasa - screening, produkce a charakterizace enzymu. 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Křen, Vladimír.
Uložit do Citace PRO