HAVELKOVÁ, Miroslava. Biografie profesora Jana Bouzka. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pracoviště Historické sociologie. Vedoucí práce Pinc, Zdeněk.
Uložit do Citace PRO