HOLICKÁ, Monika. Toxikologické účinky olova. 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena). Vedoucí práce Vojtíšek, Maxmilián.
Uložit do Citace PRO