NOVÁKOVÁ, Veronika Kateřina. Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století. Diplomová práce, vedoucí Šmíd, Marek. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění.
Uložit do Citace PRO