ŠUMOVÁ, Barbora. Role nových profibrotických molekul v patogenezi systémové sklerodermie. 2018. Dizertační práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze a Revmatologický ústav. Vedoucí práce Šenolt, Ladislav.
Uložit do Citace PRO