TEPLÁ, Martina. Studium stimulace NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy flavonoidy. 2006. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie. Vedoucí práce Hodek, Petr.
Uložit do Citace PRO