TLACHAČ, Pavel. Taxonomické postavení a geografické rozšíření endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967). Praha, 2006. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce Juřičková, Lucie.
Uložit do Citace PRO