ČERMÁKOVÁ, Tereza. Hormonální aktivita v odpadních vodách. 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí. Vedoucí práce Cajthaml, Tomáš.
Uložit do Citace PRO