ZDARSOVÁ, Dagmar. Možnosti klinické a laboratorní diagnostiky lymfadenopathií. 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce Semecký, Vladimír.
Uložit do Citace PRO