LAJMAROVÁ, Soňa. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD. Bakalářská práce, vedoucí Dvořáková, Miroslava. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání.
Uložit do Citace PRO