BURDOVÁ, Karolína. Hokej jako symbol národní identity aneb česká společnost 20 let od zlatého Nagana. 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologie. Vedoucí práce Numerato, Dino.
Uložit do Citace PRO