ČEP, Michal. Úroveň BOZP při provozu skladovacích zařízení sypkých hmot, používaných v zemědělství [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/100281. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO