NOVOSAD, Miroslav. Měření a vyhodnocení pohybů a deformací výsypek a svahů s ohledem na jejich stabilitu v podmínkách severočeských uhelných dolů [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/100562. Disertační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO