TOKARSKÝ, Jonáš, Vlastimil MATĚJKA, Lucie NEUWIRTHOVÁ, Jiřina VONTOROVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Pavla ČAPKOVÁ. A low-cost photoactive composite quartz sand/TiO2. Chemical Engineering Journal [online]. 2013, 222, 488-497 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1385-8947. Dostupné z: doi:10.1016/j.cej.2013.02.056
Uložit do Citace PRO