HLUBINOVÁ, Veronika. Hospodaření v oblasti technické infrastruktury v podmínkách města Čadca [online]. Ostrava, 2014 [cit. 2019-09-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/101925. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO