LAVIČKOVÁ, Jana. Rekultivační práce po těžbě na Mostecku - Jezero Most [online]. Ostrava, 2013 [cit. 2019-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/103617. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO