BOUŠKA, Jaroslav. Nástroj pro získávání cen z prodejních portálů, sledování a modelování vývoje trhu [online]. Ostrava, 2014 [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/103976. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO