VÁLEK, Václav. Větrání kabelových kanálů s aplikací na podnik ArcelorMittal Ostrava a.s [online]. Ostrava, 2014 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/105274. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO