KROVAKOVÁ, Eva. Ekonomika využití odvalů po těžbě rud barevných kovů [online]. Ostrava, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/107917. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO