MYSLIKOVJANOVÁ, Šárka. Interní benchmarking procesu řízení změn [online]. Ostrava, 2015 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/109134. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO