ZATLOUKAL, Radek. Technologický postup svařování kompresoru [online]. Ostrava, 2015 [cit. 2020-08-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/109732. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO