VOCETKA, Michal. Konstrukce efektoru pro pokládání kartonových prokladů [online]. Ostrava, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/109763. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO