KLEINOVÁ, Věra. Bezpečnostní studie územního celku obce s rozšířenou působností Soběslav [online]. Ostrava, 2015 [cit. 2018-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/109963. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Uložit do Citace PRO