LUKÁŠ, Dalibor, Jiří BOUCHALA, Petr VODSTRČIL a Lukáš MALÝ. 2-Dimensional primal domain decomposition theory in detail. Applications of Mathematics. 2015, 60(3), 265-283. DOI: 10.1007/s10492-015-0095-5. ISSN 1572-9109.
Uložit do Citace PRO